BR €conomy logotype

Avtalsvillkor för beställning på BR €conomy

Avtal & Villkor på https://breconomy.biz/ nedan kallad för BR €conomy

Beställning av våra tjänster

Ditt åtagande: Din beställning blir bindande när vi har mottagit din betalning och börjat leverera tjänsten.
Ansvar & Förståelse: Du intygar att du har full förståelse för tjänstens innebörd och att du är över 18 år.
Det är ditt ansvar att säkerställa denna förståelse.

Återbetalningspolicy
Eftersom du får tillgång till tjänsten genom inloggningsuppgifter eller via e-post, kan vi inte erbjuda återbetalning efter att tillgången har beviljats.

Leverans av information
Inloggningsuppgifter skickas till den e-postadress som du har angivit vid betalning.
Om du beställer två (2) företagskonton enligt webbplatsen, kommer uppgifterna att mailas till dig.
Det är ditt ansvar att informera oss om uppgifterna ska skickas till en annan e-postadress.

Medlemsrättigheter
Som medlem har du rätt att dela dina inloggningsuppgifter med dina närmaste familjemedlemmar och anställda.

Ändring av lösenord
Lösenordet till tjänsten ändras regelbundet. Kontakta oss för att få nya inloggningsuppgifter vid dessa tillfällen.

Medlemsperiod
Medlemskapet varar i 12 månader. Efter denna period har du möjlighet att förnya ditt medlemskap.

Förbud mot kopiering och distribution
Kopiering och distribution av innehållet kräver vårt skriftliga godkännande.

Rätt till uteslutning
Vi förbehåller oss rätten att omedelbart avsluta ett medlemskap (förneka tillträde och nya lösenord) om vi misstänker att vårt innehåll kopieras eller missbrukas på något sätt.

Användarvillkor för Tredje Part genom BR €conomy

Begränsning av ansvar:
BR €conomy agerar inte som en bank och kan inte hållas ansvarig under några omständigheter när en tredje part anlitas för att tillhandahålla olika tjänster eller produkter.

Hantering av reklamationer:
Vid eventuella reklamationer angående tjänster eller produkter som tillhandahålls av en tredje part, ska all kommunikation ske direkt mellan dig som kund och den berörda tredje parten.

Ansvarsfrihet vid försummelse:
BR €conomy tar inte ansvar för konsekvenser som uppstår om du som kund försummar att skicka de begärda dokumenten och handlingarna som efterfrågas för den aktuella tjänsten, eller om du ger felaktiga eller vilseledande uppgifter.
Bankreferens:
I vissa fall kan en bankreferens begäras av den tredje parten.

Ansvarsfrihet vid avslag:
BR €conomy tar inget ansvar för eventuella avslag på ansökningar om onlinekonton eller liknande tjänster.
Vid avslag är det ditt ansvar att upprätthålla kommunikationen med den berörda tredje partens representant.

Tryckfel

Vi reserverar oss för s.k. tryckfel och felprissättningar på sajten och förbehåller oss rätten att avslå en beställning.

Cookies information

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Läs mer om detta i vår integritetspolicy

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) The General Data Protection Regulation
är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och frihet, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.
Enligt GDPR måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Läs mer om detta i vår integritetspolicy
Genom att godkänna
Granska och bekräfta att du förstår och accepterar dessa villkor före genomförandet av din beställning.
Avtal & Villkor på BR €conomy samtycker du till ovanstående.