Avtal & Villkor på BR €conomy

Avtal & Villkor på https://breconomy.biz/ nedan kallad för BR €conomy

Beställning av våra tjänster

Din beställning är endast bindande när betalning erhållits och vi påbörjat tjänsten.
Det faller under ditt ansvar att du har förstått vad tjänsten/tjänsterna (produkten) innebär och att du är 18 år fyllda.
Vidare är du införstådd med att en återbetalning inte kan ske eftersom du erhåller inloggningsuppgifter (tillgång) för tjänsten/tjänsterna (produkten).
Uppgifter skickas till den e-postadress som uppges som betalare. Du ska meddela oss om det ska skickas till annan e-postadress.
Medlem: Du har rätt att delge inloggningsuppgifter till närmast anhöriga respektive anställda.
Observera att lösenord ändras med jämna mellanrum, du kontaktar oss då för att erhålla nya inloggningsuppgifter.
Medlemsperiod: 12 månader. Efter periodens utgång har du rätt till att förnya ditt medlemsskap.
För kopiering och distribution krävs det ett skriftligt medgivande av oss. Vi förbehåller oss rätten  att med omedelbar verkan stänga av ett medlemskap (förvägra tillträde, nytt lösenord) om misstanke förligger att vårt innehåll kopieras.

När tredje part anlitas

BR €conomy är ingen bank och kan under inga omständigheter hållas ansvarig då tredje part anlitas för diverse tjänster eller produkter.
Vid en eventuell reklamation ska en kommunikation endast vara mellan er och respektive uppdragsgivare. Dessutom kan vi inte hållas som ansvariga om ni underlåter er, oavsett anledning, att inte skicka begärda handlingar och dokument som efterfrågas för respektive tjänst eller om ni gett inkorrekta eller vilseledande uppgifter. I förekommande fall kan en bankreferens efterfrågas. Vidare kan vi inte hållas som ansvariga om någon avslår er ansökan om onlinekonto, vid ett eventuellt avslag är det er egen skyldighet att föra en dialog med respektive företrädare.

Tryckfel

Vi reserverar oss för s.k. tryckfel och felprissättningar på sajten och förbehåller oss rätten att avslå en beställning.

Cookies information

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Läs mer om detta i vår integritetspolicy

Enligt GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) The General Data Protection Regulation
är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och frihet, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Enligt GDPR måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Läs mer om detta i vår integritetspolicy
Genom att godkänna Avtal & Villkor på BR €conomy samtycker du till ovanstående.