BR €conomy

Problem att öppna bankkonto?

Öppna bankkonto online!

Varför anlitar de med höga krav på varierande banktjänster oss?
Många vill ha alternativa bankkonton i Europa eller Offshore.
Det underlättar verksamheten med lokala IBAN’s och valutakonton.
MasterCard eller VISA kort ingår. Android och iOS standard.

Kan också vara att man har problem med att öppna ett bankkonto lokalt.

Bankkonton öppnas snabbt och bekvämt online utan personligt besök.