BR €conomy logotype

EU Konto = BR €conomy

Fördelar EU Konto

Utan personligt besök kan du öppna kontot direkt online!
Snabb registrering av företagskonton och personkonton online
VISA kort ingår som gäller i hela världen.
Kontot aktivt och färdigt att användas inom ett par dagar.
Nu kan du handla på Internet, göra inköp, betalningar, tanka bilen och ta ut kontanter, ATM, var du än befinner dig…

 • Företagskonto
 • Personkonto i EU
 • Bankkonto inom EU
 • IBAN BIC/SWIFT utställt på företagsnamnet
 • IBAN BIC/SWIFT utställt på namnet
 • Du kan beställa fler VISA kort i olika valutor
 • När du loggat in ser du en desktopp som är outstanding
 • Du erbjuds en fantastisk support och mer därtill…

Din historik har ingen betydelse!

Bankservice

Bankerna fokuserar sig på att erbjuda dig en enastående service, samtidigt som du får tillgång till en global produktsvit.
Finns flera alternativa banker inom EU!

Betala aktier och bankintyg

Aktiekapital 25.000 SEK eller 2.500 EUR
Generellt kan du ha en bank i ett valfritt EU- och EES land.

  Sätt in pengarna på ett konto som är speciellt öppnat för ändamålet. Kontot kan vara i:
 • en bank
 • ett kreditmarknadsföretag
 • ett motsvarande utländskt kreditinstitut inom EES.

EU Konto ingår i Megakonto

Android och iOS standard, var i världen du än befinner dig så kan du sköta dina bankaffärer…

BR €conomy